WOONHUIS OEW563 AALSMEER

Voor deze dijkwoning in Aalsmeer hebben wij de renovatie en de uitbreiding ontworpen en uitgewerkt. Van de bestaande aanbouw hebben wij gebruik gemaakt van de bestaande fundatie. Ook hier is er in het ontwerpconcept voor gekozen de vorm van het hoofdhuis een op een over te nemen in het ontwerp voor de aanbouw. Voor de materialisatie en detaillering is ervoor gekozen de aanbouw in contrast tot het woonhuis verder vorm te geven. Daarmee wordt door de hoofdvorm de aansluiting met de woning gevonden en tevens het contrast gemaakt. Door de kopgevel van de aanbouw volledig van glas te maken is bereikt dat de woonkeuken in de aanbouw een relatie aan gaat met de riante achtertuin.