WOONHUIS RL11 SCHAGEN

De locatie voor dit woonhuis is een groene parkstrook aan de rand van een uitbreidingswijk in het dorp Schagen. Het nieuw te realiseren woonhuis wordt onderdeel van een lint van vrijstaande woonhuizen daterend uit eind jaren 70, begin jaren 80. De wens is een moderne twee-laagse villa realiseren. De aansluiting van deze moderne villa met de gebouwde omgeving wordt gevonden door in opzet van de architectuur. Dit door met de volumeopbouw (en keuze van materialen…) aan te sluiten bij die van de naastliggende woningen in de straat. Toch is het contrast met de belendende woningen, overwegend gebouwd in baksteen en hout, groot. Juist dit contrast maakt deze opgave een uitdaging.