WOONHUIS NS264 HUIZEN

Dit woonhuis, ontworpen voor een geweldige familie in Huizen, is bijzonder om diverse redenen. Het interieur van de woning staat gedraaid ten opzichte van het bouwvlak waarbinnen de woning gebouwd is. Deze hoekverdraaiing is doorgezet in de aanbouw van de woning aan de noord-oostgevel. Het resultaat van deze hoekverdraaiing is met name in het interieur van de woning zichtbaar en voelbaar en heeft als resultaat dat ruimtes bijzonder in elkaar overlopen. Om het ontwerp van het woonhuis goed in te passen in de lintbebouwing aan de heide is ervoor gekozen de woning te voorzien van een rieten kap en een moderne wit gestukadoorde gevel. Verschil wordt gemaakt in de materialisatie van de plint. Hier is natuursteen het materiaal dat gezien de gebouwde en de landschappelijke omgeving een logische keuze is. Een bijzonder, eigentijds en karakteristiek huis voor een bijzondere familie is het resultaat waar wij als architect erg trots op zijn.