DE BUNKER SCHAGEN

Een zeer creatief en uitdagend project. De bunker, gebouwd door Joodse gastarbeiders in WOII, is een rijksmonument en staat naast de bioscoop in Schagen. De opdrachtgever, NH Bioscopen, heeft Koop + Partners Architecten gevraagd om de bunker her te bestemmen tot kantoor. Omdat het een rijksmonument betreft heeft Koop + Partners Architecten zich de opgave gesteld het ontwerp zodanig vorm te geven dat de aan- en opbouw “losstaat” van de bunker. Dit is gerealiseerd door contrast in vormgeving, de aansluitdetails en de materiaal- en kleurkeuzes. “Het resultaat mag er zijn” was de mening die welstand was toebedeeld na het onder ogen krijgen van de ontwerptekeningen. Het project is in diverse media opgenomen als voorbeeldproject hoe met cultureel erfgoed om te gaan.