Project Description

Project beschrijving

De locatie voor dit woonhuis is een groene parkstrook aan de rand van een uitbreidingswijk in het dorp Schagen. Het nieuw te realiseren woonhuis wordt onderdeel van een lint van vrijstaande woonhuizen daterend uit eind jaren 70, begin jaren 80. De wens is een moderne twee-laagse villa realiseren.
De aansluiting van deze moderne villa met de gebouwde omgeving wordt gevonden door in opzet van de architectuur. Dit door met de volumeopbouw (en keuze van materialen…) aan te sluiten bij die van de naastliggende woningen in de straat. Toch is het contrast met de belendende woningen, overwegend gebouwd in baksteen en hout, groot. Juist dit contrast maakt deze opgave een uitdaging.
Het wonen gebeurd op de begane grond, de auto’s, de berging en techniekruimte bevinden zich in een half verdiept souterrain (kelder) onder de woonverdieping.
Gezocht is naar de mogelijkheid om het ontwerp te verankeren in zijn locatie. Het zal ontwerp van de tuin zal hierbij een wezenlijke bijdrage moeten leveren om de overgangen tussen het interieur en de tuin op een natuurlijke wijze in elkaar te laten overlopen. Hierbij is het de bedoeling om met tuinmuren die voortkomen uit de gevels en het interieur van het woonhuis de aansluiting met de directe omgeving te maken.
Het uitgangspunt is een duurzaam huis te realiseren. Dit is bij het ontwerp van de plattegrond meegenomen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de ligging van de diverse woonprogramma onderdelen ten opzichte van de oriëntatie van de zon.
De keuze van de toe te passen materialen zal duurzaam zijn. Daarnaast zal techniek ingezet worden om een energieneutraal huis te maken. Dit wil zeggen dat het energieverbruik van de woning minimaal wordt en gebruik gemaakt wordt van energie opwekkende voorzieningen.

Project Details

Locatie: Schagen
Opdrachtgever: Particulier
Aannemer: Aannemingsmaatschappij De Geus B.V.
Programma: Nieuwbouw 2-laagse duurzame villa
Oplevering: 2013
BVO: 329 m2