Project Description

Project beschrijving

Koop & Partners is gevraagd dit (voormalige) kantoor te herbestemmen tot starterswoningen. Het kantoorpand in Naarden staat al geruime tijd grotendeels leeg en is gelegen aan het spoor op kleine afstand van het station Naarden-Bussum. In het algemeen komt de lay-out van de plattegrond en de positionering van het verticale transport van kantoren niet overeen met die van appartementen. Door, voor de ontsluiting van de appartementen, aan de buitenzijde een nieuwe galerij te realiseren, ontstaat de mogelijkheid om gelijksoortige appartementen te maken en daarbij gelijktijdig in een buitenruimte te voorzien. De galerij organiseert de entrees van de woningen zodanig dat er over de volledige diepte een (doorzon) woning gerealiseerd kan worden. De galerij doet eveneens dienst als vluchtweg.
Om het pand in zijn nieuwe functie niet de uitstraling van het kantoor te laten behouden, is er ten aanzien van het exterieur op basis van de bestaande gevelindeling een voorstel gemaakt voor een compositie van stucwerk, hout en bestaand metselwerk. Ook is er studie verricht naar de mogelijkheid om het bestaande gebouw te voorzien van een extra woonlaag. De woningen van de nieuwe bouwlaag zijn voorzien van kappen, waardoor er een duidelijk contrast wordt gevormd met de onderbouw. Ook geven de kappen een directe veruiterlijking van de nieuwe bestemming. Dit wordt versterkt doordat de optopping geheel van leien als dak- en gevel materiaal wordt voorzien.

Project Details

Locatie: Naarden bedrijventerrein
Opdrachtgever: Verwelius
Programma: Herbestemming kantoor
Oplevering: Medio 2017
BVO: 2670 m2