Project Description

Project beschrijving

De opgave voor het nieuw te bouwen huis was dat het zich moest voegen binnen een bestaand ensemble van vier vrijstaande woningen, waarvan het oorspronkelijke huis er een was. De reden om het bestaande huis niet te handhaven was dat binnen het geldende bestemmingsplan een groter woonvolume kon worden gerealiseerd met een extra verdieping ten opzichte van het bestaande huis. Voor de bestaande woning waren de mogelijkheden voor verdere uitbreiding binnen het bestemmingsplan volledige benut. De uitdaging was om een groter woonhuis te laten passen in het straatbeeld met de overige drie overige woningen van het ensemble. Na een grondige studie van de gevel en massaopbouw van de dertiger jaren woningen binnen het ensemble zijn de meest kenmerkende onderdelen geïntegreerd in het ontwerp voor de nieuwe woning. De belangrijkste kenmerken waren de duidelijk doorlopende gootlijnen, de wolfseinden en de invulling van de gevelopeningen. Door de kenmerken over te nemen in de compositie van de gevel van de nieuwe woning, ontstond er een schaalverkleining ten opzichte van het totale volume. Door nog aanvullend aan de eerder genoemde kenmerken het grote dakvlak een extra knik te geven naar de straatzijde, is een gevel ontstaan die zich in schaal voegt tussen de ander drie woningen.

Project Details

Locatie: Huizen
Opdrachtgever: Particulier
Aannemer: Vreeswijk & Koebrugge Bouwmaatschappij B.V.
Programma: Nieuwbouw Woonhuis
Oplevering: 2012
BVO: 303 m2