Diensten2018-10-11T14:36:47+00:00

Onze diensten

“Van concept tot ontwikkeling”

Een architect is een onafhankelijk adviseur, die u kan bijstaan vanaf de eerste ontwerpschetsen tot aan oplevering van een gebouw. Naast het maken van een ontwerp zorgen we voor de vergunningsverlening, begeleiden we het aannemerstraject tot aan de prijsvorming en kunnen we door middel van bouwbegeleiding de kwaliteit van het uitgevoerde werk bewaken. Een architect staat als het ware naast een opdrachtgever. Als architect vertalen we de wensen van een opdrachtgever in een concreet ontwerp.

Concept

Het concept is het uitgangspunt voor de uitwerking en vormgeving van een ontwerp. Een concept kan worden gezien als een kapstok, waar je alle te maken ontwerpkeuzes aan op kunt hangen. Het moet toegevoegde waarde hebben en het liefst iets toevoegen aan het beter of mooier maken van het ontwerp en zijn bijdrage voor de klant en zijn omgeving. Een goed concept verwoord en verbeeld de ziel van een ontwerp en raakt de essentie van wat de klant als droom heeft geuit.

Ontwerp

Luisteren is het eerste wat in de ontwerpfase van belang is. Luisteren naar de wensen, dromen en ambities van de opdrachtgever. Dit programma van wensen, samen met de overige randvoorwaarden zoals het bestemmingsplan, wordt allereerst in een schetsontwerp naar een eerste idee vertaald. Dit gebeurt bij Koop en Partners Architecten altijd met handschetsen. Het schetsen met de hand geeft maximale vrijheid in de ideevorming. De ontwerpschetsen worden besproken met de opdrachtgever.

Vergunning

Vergunningen

Het definitief ontwerp wordt aangevuld met tekens (brandmelders, mechanische ventilatie, brandeisen e.d.) t.a.v. de eisen uit het bouwbesluit. Er dient een boekje opgemaakt te worden met tekeningen, een meetstaat en foto’s van de huidige situatie. Daarnaast wordt de tekeningen van de nieuwe situatie bijgevoegd (inclusief meetstaat en renvooi) waarna tenslotte de aanvraag omgevingsvergunning zal worden ingediend.

Contractvorming

Indien er een aanbesteding gaat plaatsvinden is het van belang een goed uitgewerkte tekeningen set (Technisch Ontwerp) en bestek te hebben. Hierin dienen uitspraken te zijn gedaan over alle te gebruiken materialen en bijbehorende afspraken over de kwaliteiten ervan. Het betreft keuzes aangaande de materialen voor de constructie tot en met de keuze van bijvoorbeeld de vloertegel en de kleur op de wand. Dit om geen losse eindjes over te laten in de begrotingen van de aannemers zodat er appels met appels kunnen worden vergeleken. Wij zullen samen met u de begroting(en) controleren en assisteren bij de eventuele onderhandelingen. De tekeningen van het Technisch ontwerp en het bijbehorende bestek zullen de contractstukken vormen tussen de opdrachtgever en de aannemer.

Uitvoering

Nadat de keuze voor de aannemer is gemaakt zullen wij de uitvoeringstekeningen maken. De uitvoeringstekeningen zijn de tekeningen waarvan gebouwd zal gaan worden. Deze tekeningen worden in nauw overleg met de aannemer gemaakt en worden tevens door de onderaannemers gebruikt om hun werktekeningen te maken. Indien wij geen bouwbegeleiding verzorgen zullen wij alleen de esthetische directie voeren. Dit betekent dat wij de tekeningen van de onderaannemers controleren en aanwezig zullen zijn bij bouwvergaderingen op het moment dat esthetische aspecten aan de orde komen. Dit laatste kan eventueel op oproepbasis.

Bouwbegeleiding

Indien gewenst verzorgen wij de begeleiding van de bouwwerkzaamheden. Deze begeleiding betreft, naast de esthetische controle, ook het oplossen van de eventuele probleempunten die zich gaan voordoen gedurende de bouw. Eventuele wijzigingen zullen worden besproken en bouwkundig worden uitgewerkt. Ook zullen wij de bouwvergaderingen voorzitten en de verslaglegging van de gemaakte afspraken vastleggen en met de opdrachtgever communiceren. Kerntaken in deze fase zijn het bewaken van de planning en het budget!